מה הן שיטות התשלום בסחר בינלאומי?

באופן כללי העסקה בין הצדדים במסחר, המתבצעת בין היבואן והיצואן, חייבת לכלול את הסיכום באשר לביצוע התשלום על מנת שהיא תצא לפועל.

שיטות התשלום בסחר הבינלאומי התפתחו כפועל יוצא של האתגרים המאפיינים את התחום ששני המרכזיים בהם הם הבדלי האינטרסים והמרחק הגיאוגרפי. הראשון מתייחס לעובדה שלכל אחד מהצדדים יש את האינטרס שלו, שעליו הוא מעוניין להגן, ובמיוחד כדי לא להיחשף לסיכון כלשהו. והשני למיקום של הצדדים בארצות השונות שמביא עימו אתגרים לא פשוטים החל מהובלת הטובין בין המדינות, סוג ההובלה, וכלה בבקרה על הטיב וכמות הטובין שנרכש.

אתגרים אלו וצרכים שונים ורבים אחרים עיצבו במהלך השנים שיטות תשלום שונות שלוש העיקריות והנפוצות ביניהן הן: תשלום מראש, אשראי בחשבון פתוח ושיטות תשלום דוקומנטריות: גבייה דוקומנטרית ואשראי דוקומנטרי.

  • תשלום מראש Advanced Payment – הספק/היצואן הוא שמכתיב את תנאי העסקה ועל היבואן להעביר את התשלום טרם קבלת הטובין והמסמכים לשחרורם. הסיכון כמובן הוא של היבואן וסביר שעסקה זו מתבצעת בין צדדים שצברו ותק בקשר העסקי ביניהם וקיימים ביניהם יחסי אמון. עם זאת, יש מקרים שהיבואן מבצע עסקה זו רק מאחר שהוא זוכה להנחה מאד משמעותית או כשהשוק הוא שוק קונים בלבד.
  • חשבון פתוח Open Account – ליבואן קיים חשבון פתוח, מעין חשבון חוב על שמו אצל הספק/יצואן ללא בטחונות נוספים. הספק/יצואן מעביר לו את הטובין והמסמכים לשחרור טרם קבלת התשלום עבורם. בשיטה זו היצואן הוא שלוקח את כל הסיכון ואילו היבואן כלל לא. בדומה ל’תשלום מראש’, העסקה בד”כ מתבצעת בין צדדים שביניהם שוררים יחסי אמון או כשהשוק הוא שוק מוכרים בלבד.
  • שיטות תשלום דוקומנטריות – קיימות שתי שיטות תשלום דוקומנטריות – מסמכים לגבייה ואשראי דוקומנטרי – שיסודן הוא באפשרות לתאר ולתעד ע”ג מסמך כל דרישה המתייחסת לסחורה – תיעוד מוקפד שמציג את מצב הסחורה המעורבת בעסקה.
  1. מסמכים לגבייה Documents for Collection – שיטת תשלום שבה מעורב גורם שלישי, בד”כ בנק. הגורם השלישי הוא שמקבל את שטר המטען המוסב על שמו ולפיכך, החזקה על המטען היא שלו וזאת עד לביצוע התשלום בגין הסחורה כמוסכם. על היצואן להעביר לבנק המוסר את מסמכי העסקה, לרבות שטר מטען. מסמכי התשלום והוראות התשלום מועברים על ידי הבנק המוסר לבנק בארץ היבוא (לעיתים בנק היבואן), והבנק ה’גובה’ משמש כנאמן של הבנק המוסר. כשעדויות שליחת המטען מופיעות במסמכים בבנק, על היבואן למלא את הוראות הגביה והתשלום בהתאם לנדרש במסמכים. רק לאחר ביצוע התשלום, בכל דרך שסוכמה בין הצדדים, הבנק ה’גובה’ רשאי להעביר ליבואן את המסמכים ואת שטר המטען לקבלת הסחורה.
  2. אשראי דוקומנטרי Letter of Credit/Documentary Credit – הכללים והנהלים לעסקה של אשראי דוקומנטרי הם אחידים ונקבעו ע”י לשכת המסחר הבינלאומית.

האשראי הדוקומנטרי הוא למעשה ערבות מותנת שהבנק מוציא בפקודת הקונה/היבואן לטובת המוכר/היצואן. במתן ערבות זו מובטח ליצואן התשלום במידה ויעמוד בכל התנאים המוכתבים באשראי הדוקומנטרי ויוכיח זאת במסמכים המתאימים לדרישות המוכתבות, כדוגמת דרישה לתעודת ביטוח.

עם פתיחת האשראי (Issuing Bank), הבנק מתחייב התחייבות בלתי חוזרת כלפי היצואן לשלם עבור הסחורה. מתפקידו של הבנק לבדוק ולברר טרם פתיחת האשראי את מצבו הפיננסי של היבואן ויכולתו לעמוד בהתחייבויות הכספיות.

תהליך זה מתבצע במספר שלבים: היבואן מבקש מהבנק הפותח הקצאת אשראי דוקומנטרי עבור היצואן. הבנק הפותח מודיע לבנק המשלם, בד”כ בארץ היצואן, על פתיחת האשראי ועל התנאים למימושו, כלומר אילו מסמכים נדרשים מהיצואן לשם קבלת התשלום. לאחר שהיצואן מוכיח לבנק באמצעות מסמכים שהוא עומד בכל התחייבויות העסקה הכתובות, הוא יכול לממש את האשראי. מתפקידו של הבנק לבדוק את המסמכים אך לא את הביצוע בפועל.

מדריך ליבואן המתחיל מטורקיה

בשנים האחרונות הפכה טורקיה ליעד פופולארי בקרב היבואנים הישראלים והיא נמצאת כיום במקום השביעי והמכובד בקרב שותפי היבוא של ישראל. לכך תרמו ארבע סיבות עיקריות:

לקריאה »

Have an urgent delivery?