מונחי סחר בינלאומי שחשוב להכיר

מונחי סחר בנושא תנאי מכר (International Commercial Terms – Incoterms)

במטרה להסדיר 3 סוגיות מרכזיות – מתי נטל ההוצאות עובר מהמוכר לקונה; מתי זיקת הביטוח עוברת מהמוכר לקונה ומתי נטל האחריות עוברת מהמוכר לקונה – פותחו בשנת 1936 ע”י לשכת המסחר הבינלאומי 13 מונחי מכר אוניברסליים בנושא הסחר הבינלאומי שהפכו לשפה מחייבת בתחום. כיום הרשימה צומצמה ל-11 מונחים בלבד:

תנאי מכרקודפירוש מקוצר
Ex Works       EXWמשער המפעל
Free CarrierFCAמסירה למוביל
Free Alongside ShipFASמסירה לצד האוניה
Free On BoardFOBכולל העמסה לאוניה
Cost and FreightCFRעלות ודמי הובלה
Cost, Insuranceand FreightCIFעלות ביטוח ודמי הובלה
Carriage Paid ToCPTתשלום למוביל
Carriage and Insurance Paid ToCIPתשלום למוביל ולמבטח
Delivered At TerminalDATמסירה  בנמל מוסכם
Delivered At PlaceDAP   מסירה בנקודה מוסכמת במדינת היבוא
Delivered Duty PaidDDPמשלוח כולל תשלום מכס
 1. EXW/מכירה בשער המפעל – לאחר שבמחסן המוכר הסחורה עומדת לרשות הקונה, כלל ההוצאות, האחריות וזיקת הביטוח עוברים מהמוכר לקונה.

באחריות הקונה:

 • לאסוף את הסחורה ממחסן המוכר ולהעמיסה.
 • לדאוג לכל האישורים, לרבות רשיונות יצוא במידת הצורך.
 • לשאת בכל תשלומי האגרות והמיסים השונים בנמלי היצוא.
 • לשאת בכל העלויות והסיכונים הכרוכים בהובלת מטען מדלת לדלת.

קבוצת F

עלות ההובלה בינלאומית חלה על קונה ובאחריות המוכר למסור את הטובין במיקום שנקבע ע”י הקונה

 1. FCA/מסירה למוביל – במונח זה נעשה שימוש בכל אמצעי הובלה. באחריותו של המוכר למסור את הסחורה היכן שסוכם מראש לחזקת המוביל הבינלאומי שנשלח ע”י הקונה וזאת בלווי המסמכים הנדרשים. לאחר המסירה המוכר מסיים את התחייבויותיו במדינת היצוא. בשלב זה זיקת הביטוח, נטל ההוצאות והאחריות עובדים מהמוכר אל הקונה. יש לציין שכאשר מדובר במשלוח מטענים חלקיים בים או באוויר, ניתן להשתמש במונח FCA במקום במונח FOB.
 2. FOB/כולל העמסה לאונייה/מטוס – המוכר מסיים את התחייבויותיו לאחר טעינת הטובין על האונייה/מטוס וסיום ההליכים הדרושים במכס הייצוא. ההובלה הימית/אווירית, הביטוח והוצאות נוספות הם באחריות הקונה.

קבוצת C

עלות ההובלה חלה על המוכר שאחראי על מסירת הטובין לנמל היעד

 1. CFR/עלות ודמי הובלה – מונח זה הוא לשימוש בהובלה ימית בלבד. באחריות המוכר להובלת הסחורה עד לנמל היעד שסוכם וכל ההוצאות בהובלה זו חלות עליו. עם חציית הטובין את דופן האונייה בנמל המוצא, האחריות לביטוח וכל ההוצאות הנוספות בנמל היעד חלות על הקונה.
 2. CIF/עלות ביטוח ודמי הובלה –המוכר נושא בכל ההוצאות והאחריות הקשורות להובלת המטען עד לנמל היעד, לרבות דמי הביטוח.
 3. CPT/תשלום למוביל – במונח זה נעשה שימוש בכל אמצעי הובלה. על המוכר חלה אחריות ההובלה עד לנמל היעד. זיקת הביטוח עוברת למוכר לאחר העברת הטובין לחזקת המוביל הבינלאומי בנמל המוצא והוצאות ההובלה באשר היא (אווירית/ימית/יבשתית/משולבת) חלות על המוכר.
 4. CIP/תשלום למוביל ולמבטח – במונח זה נעשה שימוש בכל אמצעי הובלה. על המוכר חלה אחריות ההובלה עד לנמל היעד לרבות הוצאות הביטוח נגד סיכון בגין אבדן או נזק למטען בעת ההובלה. בד”כ מדובר על כיסוי ביטוחי מינימלי.

קבוצת D

הסדרת ותשלום הובלת הטובין לנקודת היעד חלה על המוכר

 1. DAP/מסירה בנקודה מוסכמת במדינת היבוא – במונח זה נעשה שימוש בכל אמצעי הובלה. באחריות המוכר למסור את הטובין בנקודה מוסכמת במדינת היבוא. פריקת המטען והתרת המכס ביבוא הן באחריות הקונה.
 2. DDP/DDU משלוח כולל תשלום מכס – במונח זה נעשה שימוש בכל אמצעי הובלה. כל ההוצאות חלות על המוכר עד למסירת הטובין בנקודה שנקבעה במדינת היעד. באחריות הקונה לשאת בתשלומי המכס, מיסי היבוא והוצאות פריקת הסחורה בנקודת היעד.

מדריך ליבואן המתחיל מטורקיה

בשנים האחרונות הפכה טורקיה ליעד פופולארי בקרב היבואנים הישראלים והיא נמצאת כיום במקום השביעי והמכובד בקרב שותפי היבוא של ישראל. לכך תרמו ארבע סיבות עיקריות:

לקריאה »

Have an urgent delivery?