ממה מורכבים חישובי עלויות בשילוח?

הובלה ימית

עלות הובלה ימית מורכבת מ 2 מרכיבים מרכזיים: עלות ההובלה עצמה – Freight והיטלים שונים – Surcharges.

  • במשלוחיFCL (מכולה מלאה) עלות ההובלה וההיטלים הם מחיר מחיר למכולה או ל TEU (יחידת מידה של 20 רגל, מכולה 20 = 1 TEU, מכולה 40 = 2 TEU) ללא קשר לנפח, משקל או לצורת המטען במכולה. על מכולה כבדה במיוחד (משתנה בין חברות ספנות) תחול תוספת תשלום, וכן על מטענים בקירור ומטענים המכילים חומרים מסוכנים.
  • במשלוחיLCL (מטענים חלקיים)  דמי ההובלה וההיטלים מחושבים על פי נפח המטען או משקלו  – הגבוה מבין השניים. המחיר מחושב לפי עלות ל M/W (Weight & Measurement), כלומר, למשקל המטען במונחי טונות או לנפח המטען במונחי מ”ק (מטר קוב). המחיר ל M/W מוכפל בנתון בעל הערך המספרי הגבוה ביותר.

לדוגמה: אם מוצע לנו מחיר של 40$ ALL-IN ל M/W ומשקלו של המטען הוא 2 טון בנפח של 4 מ”ק, חישוב התשלום יהיה המכפלה של המחיר בנפח: 40*4 = 160$. אבל, אם נפח המטען היה רק 1.5 מ”ק, החישוב נעשה לפי המשקל:  40*2= 80$.


הובלה אווירית

בהובלה אווירית שיטת החישוב לוקחת בחשבון את נפח המטען ומשקלו כאחד.

בניגוד להובלה ימית שבו תעריף ההובלה נקבע על פי יחס של 1:1, חיוב הובלה אווירית מחושב לפי משקל לחיוב בק“ג. קרי, טון אחד של מטען שווה אחד מטר קוב נפח.

בהובלה אווירית תעריף ההובלה נקבע ביחס של 1:6  (בחברות בלדרות\courier כ TNT, נהוג לקבע את יחס הנפח והמשקל כיחס של 1:5). כלומר, אחד משקל של 1 טון שווה לנפח של 6 מ“ק, או: 1 מ“ק = 167 ק”ג.

בהובלה אווירית יש להתחשב גם במשקל בפועל וגם בנפח כשהגבוה מבין השניים קובע את מחיר ההובלה (משקל בפועל מול משקל נפחי).

להלן חישוב משקל נפחי:

  1. אורך X רוחב X גובה (במטרים)
  2. מתקבל נפח במ“ק
  3. את הנפח במטר קוב מכפילים ב – 166.6 ומתקבל המשקל הנפחי.

דוגמה לחישוב משקל נפחי:

אם מידות ארגז הן 170 ס”מ אורך, 140 ס”מ רוחב ו – 110 ס”מ גובה ומשקלו הפיזי של הארגז 130 ק”ג. חישוב הנפח הוא אורך כפול רוחב כפול גובה = 2.168 מ”ק. 2.618 * 166.66 = 436.32 ק”ג. לפיכך, המשקל הנפחי הוא 436.32 ק”ג והמשקל הפיזי כאמור הוא 130 ק”ג, לפיכך, המשקל לחיוב הטסה יחושב לפי הגבוה מבין השניים – שהוא המשקל הנפחי.

בדומה להובלה הימית, גם לעלות ההובלה האווירית מתווספים היטלים ושני העיקריים שתמיד מופיעים הם היטל דלק והיטל ביטחון. היטלים אלה מחושבים גם הם כסכום לק”ג.

טקסט זה התייחס להוצאות של הלג הבינלאומי שבנוסף להן קיימות הוצאות במדינות המוצא והיעד. הוצאות אלו הן נגזרת של תנאי המכר שסוכמו בין היבואן ליצואן המגדירים מי נושא בעלויות ובאחריות הביטוחית בכל שלב.

כך או כך, ישנן עלויות במדינת המוצא הכוללות את הלג היבשתי מהמחסן לנמל התעופה ועלויות תהליך היצוא. העלויות במדינת היעד כוללות את ההוצאות המקומיות (פקודת מסירה, היטלי מסוף מקומי, שחרור ממכס) ואת ההובלה למחסן המקבל.

עלות נוספת שאיננה חובה, אך בהחלט מומלצת, הינה ביטוח המטען. עלות זו לרוב תהיה נגזרת באחוזים מערך המטען ועלות השילוח שלו.

דגשים וטיפים חשובים ליבואן/יצואן:

  • מומלץ להשוות הצעות מחיר מ 2-3 משלחים בינלאומיים.
  • הבנת כל סעיפי הצעת המחיר\החשבונית הינה קריטית. אם הלקוח אינו מבין למשעי את אחד הסעיפים, עליו לברר ולרדת לשורש הנושא על מנת לא להיכנס להוצאות לא צפויות שעלולות להיות מאד גבוהות.
  • חשוב לברר את משך ההפלגה הצפוי (Transit Time/TT) והשירות לפיהם תומחרה ההצעה. זאת על מנת להשוות ‘תפוחים לתפוחים’ ולוודא שההשוואה שמבצעים אינה בין שתי הצעות שמתייחסות לשירות שונה: האחת לשירות ישיר ומהיר בעוד השניה לשירות איטי או עם שטעון

(המכולה עוברת לאונייה אחרת באחד הנמלים בדרך).

  • במשלוחיFCL  על ההצעה לפרט את מספר הימים החופשיים מתשלום דמי השהייה (הימים בהם המשלח יכול להחזיק במכולה אצלו עד להחזרתה ריקה לנמל).

מדריך ליבואן המתחיל מטורקיה

בשנים האחרונות הפכה טורקיה ליעד פופולארי בקרב היבואנים הישראלים והיא נמצאת כיום במקום השביעי והמכובד בקרב שותפי היבוא של ישראל. לכך תרמו ארבע סיבות עיקריות:

לקריאה »

Have an urgent delivery?