PACKING LIST (מפרט תכולה)

Packing List  הוא מסמך הנלווה לחשבון הספק, אך גם חיוני לכל שרשרת האספקה. אי צירופו עלול לגרום לעיכוב במסירה, לטרחה מיותרת, לתשלום דמי אחסנה ואף לעיכובים במשלוחים עתידיים.

מה זה Packing List ?
Packing List הוא מסמך הממפה את רשימת הטובין ונדרש במידה והמשלוח מכיל שתי אריזות ויותר. מסמך זה מאפשר לדעת היכן ארוז כל פריט במשלוח הנמצא בחשבון הספק ובאמצעותו ניתן לדעת את הרכב הנתונים הפיזיים של הטובין כגון גודל, משקל והיכן הפריטים ממוקמים בתוך באריזות המשלוח.

למה צריך? Packing List
packing list נדרש הן לשרשרת האספקה והן לגורמי האכיפה השונים. בשרשרת האספקה יש חשיבות בידיעת הנתונים הפיזיים של המשלוח לצורך חישובים שונים בכלי ההובלה, וגם לצורך ידיעה כי שטר המטען עבר מיעד אחד לשני בשלמותו. בעבור גורמי האכיפה, כגון המכס, ה packing list משמש לצורך אימות פיזי של הפרטים במידה וידרשו לבדיקה מבלי לחפש בכל המשלוח את ה”מחט שבערמת השחת”

ומה צריך לדרוש מהספק שיהיה ב – packing list?
■ לוגו של היצואן בצרוף כל פרטי היצואן המלאים
■שם הקונה ופרטיו המלאים
■תאריך, מספר חשבון ספק.
■כמות אריזות וסימונן, סוג אריזות ומידותיהם, משקל של כל אריזה.
■ תכולה של כל אריזה באמצעות ציון מספר אריזה
■ מספרים סידוריים של הטובין (בעיקר במוצרי אלקטרוניקה, חשמל מכונות ומכשירים)

לתשומת לבכם!
■יש לסמן את האריזות שברשימה ולרשום את הסימון באופן בולט על כל אריזה.
■ בקשו מהשולח בחו”ל לצרף למשלוח Packing List מלא, וציינו זאת בכל תקשורת הנוגעת למשלוח. דרשו לקבלו במייל לפני הוצאת המשלוח ואם ניתן גם לצרף תמונות של אלו פריטים נארזו במשלוח.
■ במידה ולא יהיה packing list והמשלוח יידרש לבדיקה פיזית ע”י המכס, המשלוח לא יצא ממחסני הערובה עד להבאת ה packing list בפני המכס. במידה ולא ניתן לספק את ה packing list ייאלץ היבואן להגיע למחסנים, לקבל את אישור המכס, לפתוח אריזה ולהכין ידנית את packing list לצורך בדיקת המכס. מעבר לזמן הנדרש לשם כך, הדבר יוביל להוצאות נלוות מיותרות שהיו יכולות להימנע.
■ עם עליית שער עולמי , ה- Packing List ייחשב קביל כקובץ אלקטרוני סרוק וחתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של סוכן המכס או היבואן.

שימוש במערכת ISLINE CLOUD יאפשר לחתום דיגיטלית ישירות מהמערכת ללא שימוש במייל או דואר, שם המסמכים ישמרו בארכיון דיגיטלי למשך 7 שנים כחוק.
צוות ISLINE ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה נוספת!

מדריך ליבואן המתחיל מטורקיה

בשנים האחרונות הפכה טורקיה ליעד פופולארי בקרב היבואנים הישראלים והיא נמצאת כיום במקום השביעי והמכובד בקרב שותפי היבוא של ישראל. לכך תרמו ארבע סיבות עיקריות:

לקריאה »

Have an urgent delivery?